Yhteystiedot_PH_ajoharjoittelurata

Turvallisuusohjeet

Radan nimi ja osoite

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata

Karistonkatu 99

15150 LAHTI

Puhelin 050 538 0699

Radan käyttötarkoitus

Rata on tarkoitettu TLL 69 §:n (367/2002) mukaiseksi ajoharjoitteluradaksi, jolla annetaan kuljettajatutkinnon suorittamiseen liittyvää liukkaan kelin ajo-opetusta ja ajoharjoitusta. Radalta löytyy myös harjoittelualue mopojen ja moottoripyörien käsittelyharjoittelua varten.

Radalla voidaan järjestää myös muuta liikenneturvallisuutta edistävää harjoitus-, testaus-, tai koulutustoimintaa.

Harjoittelun tulee tapahtua normaalikuntoisilla, rekisteröidyillä ajoneuvoilla.

Rataa ei saa käyttää ajoharjoitteluun kello 22 - 07 välisenä aikana.

Radan vastuu

Ratayhtiö (P-HA Oy) on velvollinen huolehtimaan siitä, että harjoitusrata täyttää tieliikennelain 69 §:n mukaisille harjoitteluradoille asetetut vaatimukset sekä on muutoinkin varusteiltaan liikenneministeriön ohjeitten mukainen.

Valvonta kuljettajatutkintoon liittyvässä opetuksessa

Radan valvojana kuljettajatutkintoon liittyvässä opetuksessa toimii Lahden alueen kuljettajatutkintojen vastaanottaja.

Opettajan vastuu ja oikeudet kuljettajatutkintoon liittyvässä opetuksessa

Opettajan velvollisuutena on antaa riittävän yksityiskohtaiset ohjeet radalla suoritettavasta harjoittelusta ja radan muusta käytöstä.

Ajoharjoittelua ja opetusta ohjaava opettaja vastaa ryhmänsä toiminnasta.

Jos radalla toimii samanaikaisesti useampia opettajia, he ovat ensisijaisesti vastuussa ryhmänsä toiminnasta, mutta yhteisvastuullisia mahdollisista ryhmien välisestä yhteistoiminnasta.

Oppilaan vastuu kuljettajatutkintoon liittyvässä opetuksessa

Oppilas on velvollinen noudattamaan opettajan ohjeita ja määräyksiä.

Oppilas on velvollinen noudattamaan muilta osin tieliikennelain määräyksiä.

Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö radalla on kielletty.

Muun toiminnan valvonta

Muuta toimintaa valvoo Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n hallitus tai sen valtuuttamana henkilö, joka on perehtynyt radan laitteisiin.

Harjoitus-, testaus- tai muuhun opetustoimintaan osallistuvan on noudatettava valvojan ohjeita.

Valvoja vastaa ryhmän toiminnasta.

Yleiset turvamääräykset

Harjoittelurataa käyttävän opettajan tai muun harjoitus-, testaus- ja koulutustoiminnan valvojan tulee perehtyä radan teknisiin laitteisiin.

Harjoittelun on oltava ohjattua. Opettaja ohjaa harjoitusajoa joko punaisin ja vihrein merkkilipuin, liikennevalojen avulla tai radiopuhelimella.

Suurin sallittu ajonopeus radalla on 70 km/h.

Harjoittelutilanteissa radalla saa olla yhtä aikaa enintään 20 autoa.

Harjoittelun seuraaminen on luvallista vain siihen varatuista paikoista.

Harjoittelun aikana sivullisten pääsy radalle on estettävä.

Yhteydet vahinkotapauksissa

Vahinkotapauksissa on ensisijaisesti otettava yhteyttä ryhmän opettajaan tai radan valvojaan.

Poliisi, palokunta tai sairaankuljetus voidaan hälyttää ajoharjoitteluradan toimistorakennuksessa olevalla puhelimella.

Yleinen hätänumero on 112.

Yleistä hätänumeroa voi käyttää kaikissa hätätapauksissa.

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy

Karistonkatu 99, 15160 Lahti         info@phrata.fi